Niespodzianka! Ceramika!

Niespodzianka! Podczas oczyszczania najniższych zboczy Gebel Ragab, na wysokości około 25 metrów nad poziomem świątyni Totmesa III, natrafiliśmy dzisiaj na skupisko fragmentów ceramiki i płótna, kilka fajansowych koralików i kawałki sznurka.


W pobliżu znaleźliśmy również kości zwierzęce i prawdopodobnie ludzkie żebro, jak również jedną samotną cegłę ustawioną prostopadle do skalnej ściany i przylegającą do niej. Być może cegła jest skromną pozostałością istniejącego w tym miejscu w starożytności niewielkiego budynku lub lekkiej konstrukcji o ceglanym fundamencie. Niestety niewiele da się powiedzieć na ten temat. Jednak wszystkie obiekty znalezione przez Misję Skalną niewątpliwie pochodzą z epoki faraonów.


Zaalarmowani niespodziewanym znaleziskiem (niektóre rejony ponad świątynią Totmesa III w Deir el-Bahari były już częściowo eksploatowane przez polską misję prof. Lipińskiej) zaczęliśmy dużo ostrożniej sprzątać „gebel”, spodziewając się dalszych obiektów.


Komentarze