Wkop złodziejski

Na południowym skraju Niszy, którą przykrywał kiedyś wielki głaz, został odkryty przez Misję Skalną już w 1999 r. tunel wykonany przez człowieka w najniższej twardej warstwie zasypu przykrywającego skalny calec. Dzisiaj, po ponownym odsłonięciu tunelu w wyniku usuwania naszego sztucznego zasypu, przystąpiliśmy do ponownej jego dokumentacji.


Tunel ten, szeroki i wysoki na ok. 60–70 cm ma łącznie 3,10 m długości. Został wykonany już po zasypaniu terenu gruzem i kamieniami. Z uwagi na pewne podobieństwo z opisanymi w papirusach tunelami wykonanymi przez rabusiów grobowych wyraziliśmy hipotezę, że jest to dzieło starożytnych złodziei (zachęcamy do przejrzenia galerii zdjęć z pierwszego sezonu badań Misji Skalnej).


U wejścia do tunelu znajduje się graffito typu technicznego przypominające dwie „drabinki” ustawione wobec siebie pod kątem prostym. Przypuszczamy, że prawa (pionowa) część rysunku przedstawia schematyczny szkic pionowego szybu wykonanego przez złodzieja w celu dotarcia do skalnego podłoża, natomiast druga (pozioma) „drabinka” odpowiada odkrytemu tunelowi. Przy założeniu, że autor szkicu (zapewne sam złodziej) zdawał komuś relację z wykonanej przez siebie pracy, przyjęliśmy, że odległość pomiędzy „szczeblami drabinek” odpowiada umownej mierze długości, zapewne egipskiemu łokciowi (dł. 0,52 m), co w wypadku „tunelu” bardzo dokładnie odpowiadało rzeczywistości (sześć odcinków dolnej „drabinki” x 52 cm = 3,12 m). Nie można wykluczyć, że wkop został już odkryty przez Naville'a w 1900 r., a następnie zasypany.


W trakcie wszystkich sezonów badawczych odkryliśmy łącznie w różnych miejscach na terenie Gebel Ragab aż 10 wkopów i tuneli o podobnym charakterze, co potwierdza słuszność hipotezy, że mamy do czynienia ze śladami rabusiów poszukujących grobowca.


Po usunięciu kamieni z Niszy, wierzchniej pokrywy Drogi, Stanowiska Gafira (Strażnika) i drenów nr 7, 8 i 9 cała północno-wschodnia część naszego stanowiska archeologicznego została oczyszczona do skalnego podłoża i nie stwarza już żadnych zagrożeń.

(Oprac. z wykorzystaniem tekstu prof. A. Niwińskiego na stronie: www.herhor.org.pl)

Komentarze